Przydatne linki:

http://www.ekonsument.pl - strona kampanii Polskiej Zielonej Sieci "Kupuj odpowiedzialnie"

http://dlaklimatu.pl - strona programu Polskiej Zielonej Sieci "Dla klimatu"

http://globalnepoludnie.pl - strona programu Polskiej Zielonej Sieci "Akcja dla Globalnego Południa"

http://etyczne.pl - strona programu Fundacji ZNAK "Globalnie – odpowiedzialnie"

http://pah.org.pl/nasze- dzialania/125/woda_i_sanitariaty - strona Polskiej Akcji Humanitarnej. Dostęp do wody pitnej i sanitariatów.

http://pah.org.pl/nasze- dzialania/106/glod_i_niedozywienie - strona Polskiej Akcji Humanitarnej. Głód i niedożywienie na świecie

http://akcjasegr egacja.pl/ekoznaki.php - informacje o certyfikatach i zasadach ich przyznawania przez konkretne instytucje certyfikujące

http ://www.ekocentrum.krakow.pl/1,EkoMapa.html - informacje o tym gdzie w Krakowie można wyrzucać poszczególne odpady

http://www.fairtrade.org.pl - stroną Koalicji Sprawiedliwego Handlu, która powstała z myślą o integracji działań na rzecz Sprawiedliwego Handlu w Polsce

http://www.sprawiedli wyhandel.pl - strona Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu "Trzeci świat i My"

http://ziemianarozdrozu.pl - portal pokazujący wyzwania stojące przed Światem, związane z postępującymi zmianami klimatycznymi