Warsztaty dla uczniów

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Warsztaty przeprowadzano głównie w niewielkich miejscowościach, do których pozaformalna oferta edukacyjna dociera w mniejszym stopniu niż do uczniów zamieszkujących duże miasta.

 

Uzasadnieniem dla wprowadzenia warsztatów dla uczniów III i IV poziomu edukacyjnego jako jednego z działań w ramach projektu: "Globalnie, czyli wspólnie" były wnioski z poprzednich projektów Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK realizowanych w środowisku szkolnym. Wynika z nich, że edukacja globalna albo w ogóle nie jest realizowana, albo uczniowie mogą się spotkać z tą tematyką na wybranych przedmiotach i tylko w zakresie, jaki wynika wprost z podstawy programowej danego przedmiotu. Dlatego też opracowano konstrukcję merytoryczną warsztatów, która pomagała uczniom obu poziomów edukacyjnych łączyć fakty, lepiej rozumieć procesy globalne, poruszała ich wyobraźnię poprzez odwołanie się do tematyki w sposób możliwie im bliski i stała się inspiracją do dyskusji na temat ich osobistego zaangażowania.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

Poziom gimnazjalny:

Globalne współzależności:

 

 • rozróżnienie krajów na kraje globalnej Północy i globalnego Południa;
 • przyczyny ubóstwa w krajach globalnego Południa (naturalne, polityczne, ekonomiczne, społeczne);
 • zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa;
 • poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa.

 

 

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ:

 

 • pojęcie Celów zrównoważonego rozwoju, ich geneza i założenia;
 • które problemy są najbliższe mojemu doświadczeniu?
 • w jaki sposób mogę się włączyć w realizację CZR?

 

 

Poziom ponadgimnazjalny:

Globalne współzależności:

 

 • rozróżnienie krajów na kraje globalnej Północy i globalnego Południa;
 • problemy globalne na przykładzie Celów zrównoważonego rozwoju ONZ;
 • zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa;
 • poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa.

 

 

Ochrona praw człowieka:

 • rola państw, jako instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę;
 • prawo do rozwoju i inne prawa III generacji;
 • przyczyny i skutki łamania praw człowieka w skali globalnej.

 

Analiza ankiet ewaluacyjnych dowiodły,że tego typu zajęcia są bardzo potrzebne, na co wskazują wypowiedzi uczestników: "Myślę, że wszyscy o tym mają jakieś pojęcie, ale nie często się zastanawiamy nad tym", "(...) nie każdy myśli o tym, i nie zdaje sobie z tego sprawy", "(...) większość ludzi nie zdaje sobie sprawy co się dzieje poza rejonem Europy", "Wyjaśnia ona wiele rzeczy, które nie są oczywiste np. jak dani ludzie pracują lub w jakich warunkach to robią lub jak naprawdę jest na świecie".

 

 

Projekt Globalnie czyli wspólnie jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg