Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla nauczycieli organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt.: „Globalnie – Lokalnie – Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne”.

 

Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Podstawa programowa obejmuje zagadnienia związane z edukacją globalną w obszarze różnych przedmiotów. Ponieważ jest to tematyka stosunkowo nowa w obowiązkowym programie nauczania położymy nacisk na rzetelnie przygotowanie nauczycieli do samodzielnej realizacji zajęć w przyszłości w sposób atrakcyjny dla uczniów. Pozwoli to zwiększyć obecność edukacji globalnej w edukacji szkolnej. Pomożemy nauczycielom lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie współczesnego świata, w którym przenikają się systemy kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne.

 

Na szkolenia zapraszamy: nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji globalnej.

 

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, 3 terminy:

 

  • 10 – 12 października 2014,
  • 24 – 26 października 2014,
  • 7 – 9 listopada 2014r.

 

 

Tematyka szkolenia:

 

  • kraje globalnej północy i globalnego południa,
  • globalne współzależności, problematyka wody, zasobów i zrównoważonego rozwoju,
  • bioróżnorodność i zmiany klimatyczne,
  • odpowiedzialna konsumpcja,
  • prawa człowieka,
  • metodyka i scenariusze zajęć.

 

 

Informacje organizacyjne: uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie w czasie szkolenia oraz zwrot kosztów podróży na trasie: miejsce zamieszkania – Kraków – miejsce zamieszkania. Zwrot kosztów podróży do wysokości 130,00 zł na podstawie biletów.

kontakt do organizatora: Izabela Parkitna-Mierzwa - parkitna@znak.org.pl

 

Projekt Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014.


do pobrania: