Szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu edukacji globalnej

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków polsiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014, pt. „Globalnie – Odpowiedzialnie – Aktywnie. Działania na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”.

 

Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Biblioteki publiczne są ośrodkami, w których organizuje się pozaformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie brakuje szkoleń z zakresu edukacji globalnej dedykowanych właśnie Państwu, choć biblioteki posiadają możliwości organizacyjne do efektywnej realizacji zadań z tego zakresu.

 

W proponowanych szkoleniach kładziemy nacisk na rzetelnie przygotowanie Państwa do samodzielnej realizacji zajęć w sposób atrakcyjny dla dzieci.

 

Na szkolenia zapraszamy: bibliotekarzy – pracowników bibliotek publicznych

 

kontakt do organizatora: Izabela Parkitna - Mierzwa - parkitna@znak.org.pl

 

Do pobrania: