Światowy Dzień Wody

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 3% z nich żyje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki.W tym roku przy okazji Światowego Dnia Wody zwracamy szczególną uwagę na fakt, że kobiety i dzieci w Afryce i Azji pokonują średnio 6 km, aby dotrzeć do ujęcia z wodą. Jednorazowo pokonują ten dystans z 20-litrowym kanistrem, a potrzeby rodziny są pięciokrotnie większe.

 

 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 grudnia 1992 w Rio de Janeiro, w Brazylii. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2004 roku, lata 2005-2015 ogłoszono Międzynarodową Dekadą "Woda dla Życia". Jej inauguracja odbyła się 22 marca 2005 r. W rezolucji Zgromadzenie Ogólne NZ uznało, że dostępność czystej wody jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, a dostęp do czystej wody jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących w przyszłości o rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów.

 

 

Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób spektakularny i czytelny dla opinii publicznej jak powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy – są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast. Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja – wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Obchody Światowego Dnia Wody są dobrą okazją do tego, aby przypomnieć sobie, że każdy z nas może poprawić warunki życia ludzi w odległych krajach.

 

Co Ty możesz zrobić?

 

Przyłącz się do wydarzeń organizowanych przez biura Polskiej Akcji Humanitarnej:

 

 

Dołącz do obchodów on-line:

 

 

ZOBACZ działania edukacyjne PAH związane z obchodami Światowego Dnia Wody.

(2013-03-22)