Ścieżki rozwoju - pakiet edukacyjny

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK realizującej projekt: „Globalnie, czyli wspólnie” zapraszamy Państwa do zapoznania się z pakietem edukacyjnym dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych zatytułowany: „Ścieżki rozwoju”.

 

Oprócz treści merytorycznych, w naszym pakiecie dużą uwagę poświęciliśmy zagadnieniom związanym z metodologią i metodyką zajęć, dlatego w skład niniejszej publikacji wchodzą dwie części: teoretyczna i praktyczna.

 

W części teoretycznej układ treści podporządkowany jest trzem zagadnieniom:

 

1) odpowiedzialności jednostek (każdego z nas)

2) odpowiedzialności państwa i podmiotów prywatnych

3) odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za rozwiązywanie kluczowych problemów globalnych.

 

W części praktycznej zawarte zostało 14 scenariuszy lekcji przygotowanych przez uczestników szkoleń. Ułożone zostały według następującego klucza:

 

1. Inspiracje

2. Pokój

3. Godność

4. Sprawiedliwość

5. Odpowiedzialność

6. Równość

 

 

Przy okazji omawiania poszczególnych kwestii chcemy zainteresować naszych odbiorców narzędziem dydaktycznym, jakim jest eksperyment – nie tylko społeczny, ale też myślowy. Mamy nadzieję, że wykorzystanie pomysłów zawartych w kolejnych „pozycjach katalogu doświadczalnego” skłoni uczniów do bycia wnikliwymi obserwatorami coraz bardziej złożonej rzeczywistości, dzięki czemu przyczyni się do lepszego rozumienia przez nich zjawisk społecznych przez uczniów poprzez skłonienie ich do bycia wnikliwymi obserwatorami coraz bardziej złożonej rzeczywistości. W Przy realizacji opisanych tam zadań będą pomocne materiały źródłowe zamieszczone na końcu rozdziałów.

 

Zdajemy sobie sprawę, że współczesny rozwój technologii oraz sposobów komunikowania się niekoniecznie sprzyja nabywaniu pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy. Obecnie lektura sprowadza się często do przeglądania krótkich wiadomości tekstowych lub wpisów na portalach społecznościowych. Dlatego też i w naszej publikacji znajdziecie znajdą Państwo krótkie cytaty i nietypowo brzmiące tytuły rozdziałów. Ich zadaniem nie jest jednak wyłącznie przyciągnięcie uwagiMają nie tylko przyciągnąć uwagę czytelnika, ale także skłonienieale i skłonić go do refleksji nad ich znaczeniem, do czego gorąco zachęcamy.

 

Mamy nadzieję, że ta nowa pozycja w Bibliotece myśli globalnej Myśli Globalnej Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK będzie dla Państwa pomocą i źródłem inspiracji.

 

>>>> ŚCIEŻKI ROZWOJU - PAKIET EDUKACYJNY