Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie 2018

 

Wprowadzenie

Potrzeba realizacji proponowanego projektu jest wynikiem wnikliwej analizy ewaluacji naszych działań w latach 2010-2016, zdiagnozowanych w ich wyniku potrzeb beneficjentów (nauczycieli i uczniów różnych poziomów edukacyjnych) oraz aktualnych konsultacji z aktywnymi nauczycielami, zwłaszcza pod kątem zasadności i celowości użycia proponowanych w projekcie narzędzi do realizacji zagadnień edukacji globalnej w perspektywie Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Cel i działania


Ogólnym celem projektu pt. "Globalnie - Odpowiedzialnie - Skutecznie" realizowanego w okresie od 01.08.2018r.do 31.12.2019 r. (moduł drugi) jest przygotowanie nauczycieli, młodzieży i dzieci do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadamianie im znaczenia procesów globalnych i globalnych współzależności oraz przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych, a także skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata i promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz ogółu.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:


  • Przygotowanie i uruchomienie „Narzędziownika Edukacji Globalnej”.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli – 4 terminy; Kraków, woj. małopolskie - uczestnicy z terenu całej Polski.
  • Przeprowadzenie 60 wydarzeń/lekcji wokół TEG przez nauczycieli – uczestników szkoleń, na podstawie własnych scenariuszy i przy wykorzystaniu wybranego narzędzia - szkoły, w których pracują uczestnicy szkoleń dla nauczycieli zaproszonych z terenu całej Polski - 900 osób.

 

Rezultaty

Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadomienie i skłonienie ich do głębszej refleksji nad znaczeniem procesów i współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Trwałość zostanie zapewniona poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, przygotowanie Narzędziownika Edukacji Globalnej dostępnego w sieci, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli m.in. przy realizacji podstawy programowej, jak i innych, zachęcający do użycia nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi. efekt multiplikacji: Działania projektu zostały dostosowane maksymalnie do różnych możliwości percepcji i potrzeb beneficjentów: różnorodna metodyka zastosowana w szkoleń dla nauczycieli, zajęcia z uczniami, duży wybór atrakcyjnych narzędzi i nacisk na samodzielność uczestników – to duży potencjał multiplikacji. Dodatkowo zastosowany został mechanizm szkoleń kaskadowych – zajęcia z uczniami prowadzone będą przez uczestników szkoleń, a nie wyłącznie przez ekspertów projektu. Taka konstrukcja pozwala samemu uczestnikowi na podejmowanie działań i zgłębianie wiedzy nt. edukacji globalnej zgodnie możliwościami.


 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku.

 

ZAPRASZAMY DO NARZĘDZIOWNIKA EDUKACJI GLOBALNEJ: www.glob.org.pl

 

 

Projekt „Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg