Globalnie - Odpowiedzialnie 2012

 

Ogólnym celem projektu „Globalnie – Odpowiedzialnie. Zajecia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży – II edycja”, jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia globalnych współzależności.

 

 

Założenia:

Podstawowa edukacja szkolna nie jest wystarczająca, aby młodzież zyskała świadomość globalnych współzależności i była gotowa do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. Ogólna świadomość wzajemnego powiązania i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych jest niska, nawet w dużych miastach, gdzie znajduje się wiele organizacji propagujących odpowiedzialny styl życia i informujących o problemach krajów globalnego Południa, jak również organizujących liczne wydarzenia propagujące ideę sprawiedliwego handlu. Zidentyfikowane potrzeby projektu wynikają z naszych dotychczasowych doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich projektów.

 

 

Działania:

 

I. szkolenia (poziom zaawansowany) dla nauczycieli – beneficjentów projektu zrealizowanego w roku 2011

 

Terminy:

  • 16-17.06.2012 (pierwszy termin)
  • 22-23.09.2012 (drugi termin)

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul, Rajska 1 – partner projektu

 

 

II. szkolenia dla nauczycieli (poziom podstawowy)

Terminy:

  • 5-7.10.2012 (pierwszy termin)
  • 19-21.10.2012 (drugi termin)
  • 16-18.11.2012 (trzeci termin)

 

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul, Rajska 1 – partner projektu

 

 

III. Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Terminy: do uzgodnienia z każdą szkołą w zaplanowanych miejscach od września do grudnia 2012 Zaplanowane miejsca: Radoszyce - woj. świętokrzyskie; Pszczyna, Opole, Częstochowa - woj. śląskie; Chełmek, Gorlice - woj. małopolskie, Jasienia Rosielna, Uherce Mineralne – woj. podkarpackie.

 

 

IV. wirtualne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2012.

Termin: Tydzień Edukacji Globalnej 2012 – listopad 2012

>>>>UWAGA UWAGA, WODA NAM POMAGA


 

V. Wydanie publikacji pt. "Prawa człowieka w edukacji globalnej – źródła, wiedza, praktyka. Materiały dla nauczycieli".

Ważna informacja: Bezpłatną publikację można zamawiać pod adresem parkitna@znak.org.pl. Po wyczerpaniu nakładu zostanie umieszczona wersja PDF na stronie www.etyczne.pl

 

 

VI. dodruk publikacji pt. „Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli” i komiks dla młodzieży pt. „Globalnie-Odpowiedzialnie” wydanych w ramach realizacji projektu w roku 2011.


Ważna informacja: Bezpłatną publikację można stale zamawiać pod adresem parkitna@znak.org.pl. Po wyczerpaniu nakładu zostanie umieszczona wersja PDF na stronie www.etyczne.pl

 

 

VII. Prowadzenie strony projektu www.etyczne.pl.

Strona zawiera nie tylko informacje o samym projekcie, ale dużo użytecznych linków do materiałów związanych z edukacją globalną.

 

 

Spodziewane rezultaty długofalowe:


Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozdystrybuowanie materiału edukacyjnego, który zostanie dostarczony do nauczycieli, organizacji społecznych oraz bibliotek publicznych, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb realizacji podstawy programowej (nauczyciele) jak i innych działań edukacyjnych podejmowanych przez trzeci sektor i biblioteki publiczne.

 

Projekt został tak skonstruowany, że zakłada multiplikację, a wypracowane efekty nie mogą pozostać bez kontynuacji. Po zakończeniu jego finansowania zamierzamy kontynuować - w ramach prowadzonej działalności statutowej - jego kontynuację w całości lub w rozwijając poszczególne działania w zależności od rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym i możliwości pozyskania wsparcia finansowego w przyszłości. Na pewno zamierzamy wykorzystać rezultaty projektu w kolejnych latach przy kontynuowaniu wątku edukacji globalnej i obywatelskiej w naszych nowych działaniach.

 

 

PARTNER PROJEKTU:


WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE