Globalnie czyli wspólnie 2016

 

→ Cel i działania

 

Podstawowym celem projektu jest skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata oraz promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz budowania więzi globalnych i solidarnej pracy dla wspólnego dobra.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 

  • przygotowanie i wydanie dwuczęściowego pakietu edukacyjnego, pt. Ściezki rozwoju w którym część I (teoria) zawiera materiał podsumowujący tematykę obu typów szkoleń dla nauczycieli; część II (praktyka) współtworzona była przez uczestników szkoleń dla nauczycieli (poziom zaawansowany), składa się z wybranych scenariuszy zajęć opracowanych na potrzeby tego projektu w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przetestowanych w przez nauczycieli w swoich szkołach na rożnych poziomach edukacyjnych przy okazji obchodów tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej;
  • realizacja dwóch typów szkoleń w Krakowie dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania, obejmującą szkolenia na poziomie podstawowym (x2), oraz szkolenia na poziomie zaawansowanym (x2);
  • realizacja dwóch typów warsztatów dla młodzieży w szkołach, obejmującą warsztaty dla uczniów gimnazjów (6 x 3h lekcyjne) oraz warsztaty dla uczniów szkół średnich (6 x 3h lekcyjne) z zakresu edukacji globalnej prowadzonych przez 1 trenera, różnymi metodami dydaktycznymi, odpowiednimi do etapu nauczania oraz dostosowanymi do potrzeb danej grupy odbiorców;
  • realizacja ok. 24 lekcji na różnych poziomach edukacyjnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej przeprowadzonych przez nauczycieli – uczestników szkolenia na poziomie zaawansowanym - dla uczniów w swoich szkołach. Wydarzenia/lekcje będą przeprowadzone według autorskich scenariuszy przygotowanych przez nauczycieli w oparciu o obowiązującą podstawę programową dotyczącą edukacji globalnej.

 

 

→ Rezultaty

Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadomienie i skłonienie ich do głębszej refleksji nad znaczeniem procesów i współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Trwałość zostanie zapewniona poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, przygotowanie i rozdystrybuowanie pakietu edukacyjnego do szkół, organizacji społecznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, bibliotek publicznych. Pakiet ten będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno nauczycieli m.in. przy realizacji podstawy programowej, jak i edukatorów nieformalnych zajmujących się tematyką edukacji globalnej.

 

Poszczególne działania projektu zostały dostosowane maksymalnie do potrzeb beneficjentów, w tym różnych możliwości percepcji uczniów (różne poziomy szkolenia nauczycieli, modyfikowane warsztaty dla młodzieży). Zastosowany został także mechanizm szkoleń kaskadowych, wpisany przede wszystkim w konstrukcję pakietu edukacyjnego (część II). Taka kompozycja działań projektowych pozwala możliwie licznej grupie beneficjentów na zgłębianie wiedzy z zakresu edukacji globalnej zgodnie z ich możliwościami. Dajemy im też możliwość obserwowania wydarzeń i problemów globalnych w szerokim spektrum zagadnieńi towarzyszących im wartości oraz trwałe wsparcie merytoryczne w postaci pakietu edukacyjnego.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku.


→ Organizator Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak ul. Kościuszki 37; 30-105 Kraków Tel. 12 61 99 586; fundacja@znak.org.pl; www.fundacja.znak.org.pl

 

 

Projekt Globalnie czyli wspólnie jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ: