Tydzień Edukacji Globalnej 2012

Tegoroczna, 14. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się w Polsce w dniach 19-25 listopada. Hasłem TEG w 2012 roku będzie “NA RZECZ WSPÓLNEGO ŚWIATA”.

 

Szkoły, organizacje pozarządowe i młodzieżowe, jak również inne zainteresowane podmioty – domy kultury, biblioteki itp - są serdecznie zaproszone do udziału w wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich do zaplanowania i zorganizowania działań w swoich społecznościach. Zapowiedzi oraz relacje z przeprowadzonych przez Was akcji, projektów, wystaw, prelekcji, wystaw… - przesyłajcie na adres teg@zagranica.org.pl . Będziemy zamieszczać je na stronie internetowej www.TEG.edu.pl.

 

W związku z tematem przewodnim tegorocznej edycji TEG, w szczególności zachęcamy do poruszenia w planowanych przez Was działaniach problematyki różnorodności oraz nierówności, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju jako nadrzędny cel do 2015. Jednocześnie nie zapominajmy o kluczowych dla edukacji globalnej kwestiach:

 

  • świadomości złożoności świata i naszej roli jako obywateli świata
  • postawy szacunku dla różnorodności i umiejętnościach komunikacji międzykulturowe
  • zdolności do podjęcia działań na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata
  • odpowiedzialności za nasze własne działania.

 

(żródło: www.teg.org.pl)