Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

 

 

W tym roku hasło, pod którym przebiega Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (16 października) podkreśla znaczenie małych gospodarstw rolnych jako kluczowych w eliminacji ubóstwa i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem ustanowiony został w roku 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 16 października nie jest datą przypadkową – obchody przypadają bowiem w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać opinii publicznej o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Żywności Polska Akcja Humanitarna zbiera podpisy pod petycją na rzecz przyjęcia przez Polskę "Karty na rzecz wyeliminowania ekstremalnego głodu"

 

„Karta działań na rzecz wyeliminowania zjawiska ekstremalnego głodu” określa pięć kluczowych działań, jakie rządy krajów powinny podjąć w celu powstrzymania powszechnego głodu, spowodowanego przez suszę, wysokie ceny żywności i konflikty zbrojne w różnych częściach świata. Przyjęcie Karty pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne zapobieganie klęskom głodu oraz szybsze reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Co za tym idzie, pozwoli na ratowanie ludzkiego życia i budowanie trwałych podstaw do zrównoważonego rozwoju najuboższych społeczności na świecie. Dzięki podjęciu postulowanych w Karcie działań można zapobiec kolejnym tragediom podobnym do ubiegłorocznej w Rogu Afryki czy obecnej w Sahelu.

 

W dniu 15 października, dzień przed Międzynarodowym Światowym Dniem Żywności, petycja wraz z podpisami zostanie wręczona parlamentarzystom w trakcie organizowanej przez nas konferencji w Sejmie: "Zapobieganie kryzysom żywnościowym". (za PAH)

 

Twój podpis ma ogromne znaczenie - podpisz petycję.

 

(2012-10-15)