Spoty abolicyjne PAH

 

 

Do 26 kwietnia prawie 6 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o abolicję, a ponad 1600 dzięki abolicji jest już w Polsce legalnie. Szacunki dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających w Polsce nielegalnie są bardzo rozbieżne, ale nawet te bardzo ostrożne mówią o kilkudziesięciu tysiącach. Wnioski o abolicję można składać do 2 lipca. Zachęcamy gorąco do jak najszerszego udostępniania naszych spotów informacyjnych w różnych wersjach językowych.