Konkurs fotograficzny Rozwój w obiektywie

 

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji.

 


Celem konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie” jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców krajów Unii Europejskiej problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkursu ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność.

 

 

Tematyką konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami ubogimi i przechodzącymi transformację ustrojową. Zgłaszane do konkursu fotografie powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, jakie muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA)[1], zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)[2]. Pełna lista krajów rozwijających się dostępna jest na stronie internetowej OECD[3].

 

 

>>>zobacz nagrodzone prace<<<

 

 

Konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie” organizowany jest w ramach Europejskich Dni Rozwoju (European Development Days). Europejskie Dni Rozwoju to forum dyskusji o kształcie współpracy rozwojowej, organizowane przez Komisję Europejską i kraj sprawujący przewodnictwo w Radzie UE. Pierwsza edycja Europejskich Dni Rozwoju odbyła się w Brukseli w 2006 r., natomiast od drugiej edycji organizowane są one w kraju przewodniczącym w Radzie UE. W ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE, Komisja Europejska we współpracy z MSZ RP, w Warszawie w dniach 15 i 16 grudnia 2011 r. organizuje VI edycję tego wydarzenia.

 

 

Państwa - donatorzy oraz organizacje międzynarodowe przekazują na rzecz krajów rozwijających pomoc rozwojową w formie finansowej, materialnej lub doradczej. Celem pomocy rozwojowej jest redukcja ubóstwa, promowanie zrównoważonego rozwoju, wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfliktom oraz wzmocnienie bezpieczeństwa globalnego.

 

 

Unia Europejska pozostaje największym donatorem oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie. Komisja Europejska wraz z krajami członkowskimi finansuje aż 60% wszystkich światowych inicjatyw na rzecz rozwoju. System świadczenia pomocy rozwojowej UE obejmuje instytucje działające w imieniu poszczególnych państw członkowskich. W ramach unijnych mechanizmów świadczenia pomocy Komisja Europejska pełni podwójną funkcję: jest zarówno samodzielnym dawcą pomocy, jak i koordynatorem działań pomocowych realizowanych przez wszystkie kraje członkowskie. (www.msz.gov.pl)

(2011-11-28)