Edukacja Globalna: raport z partnerskiego przeglądu

Jak zapewnić trwałość i skuteczność w działaniach z zakresu edukacji globalnej? Dlaczego ważny jest rzetelny dobór fotografii wykorzystywanych w publikacjach i kampaniach edukacyjnych? Co oznacza upodmiotowienie i angażowanie odbiorców w praktyce? Wnioski i rekomendacje z pierwszego partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej zebrano w raporcie „Jak badać jakość edukacji globalnej”. Raport przygotowała grupa robocza ds. edukacji globalnej, działająca przy Grupie Zagranica.

 

Coraz więcej aktorów i instytucji włącza się w działania z zakresu edukacji globalnej, szkoły coraz częściej włączają treści edukacji globalnej w program nauczania. Wraz ze wzrostem różnorodności działań edukacyjnych, konieczne jest zwrócenie uwagi na ich jakość. Odpowiadając na ten postulat organizacje pozarządowej, działające w Grupie roboczej ds. edukacji globalnej, zorganizowały wspólny przegląd działań i materiałów edukacyjnych. Do przeglądu w roli komentatorów zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji i ministerstw (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Celem tej inicjatywy było zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami i autorkami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności.

 

Wynikiem przeglądu było wyłonienie dobrych praktyk z następujących czterech obszarów działalności organizacji i instytucji: 1) materiały edukacyjne, 2) akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom, 3) programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli, 4) konkursy na realizację projektów z zakresu edukacji. Dobre praktyki oraz rekomendacje zostały również przedyskutowane podczas seminarium „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, które wieńczyło proces wzajemnych konsultacji. Za najważniejsze kryteria jakości uznano między innymi zapewnienie trwałości działań edukacyjnych, dostosowanie przekazu do grup odbiorców, rzetelność w doborze informacji i fotografii, czy też każdorazowe przeprowadzenie ewaluacji.

 

Wspólnie wypracowane rekomendacje zebrano w Raporcie „Jak badać jakość w edukacji globalnej”, aby służyły całemu środowisku, również praktykom edukacji globalnej, którzy nie uczestniczyli w przeglądzie. Autorom i autorkom Raportu „Jak badać jakość w edukacji globalnej” w szczególności zależało na zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, które zastosowane w praktyce pozwolą wdrażać rekomendacje i tym samym zapewnić wysoką jakość przygotowywanych materiałów czy też działań, takich jak np. kampanie edukacyjne czy szkolenia dla nauczycieli.

 

Raport w wersji elektronicznej do ściągnięcia pod adresem: http://zagranica.org.pl/Seminarium-EG-nt-jakosci/ Przegląd to z jednej strony pierwszy krok w kierunku podnoszenia jakości edukacji globalnej w Polsce, z drugiej – stworzenie przestrzeni stałej współpracy wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się tą tematyką. Osoby, organizacje i instytucje zainteresowane tematyką edukacji globalnej, a w szczególności współpracą nad podnoszeniem jej jakości w Polsce, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Krzemińską, koordynatorką Grupy Roboczej ds. Edukacji Globalnej (grupa@zagranica.org.pl). (własne)

 

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Więcej informacji: www.zagranica.org.pl.

 

(2012-08-20)