• Zdjęcie: W 2011 roku staż w MYSA<br> odbyła Kinga Krzemińska.<br>Do jej obowiązków należało<br> m.in. organizowanie zajęć<br> fotograficzno-filmowych<br> dla dzieci. Fot. Kinga Krzemińska.
  Zdjęcie: W 2011 roku staż w MYSA
  odbyła Kinga Krzemińska.
  Do jej obowiązków należało
  m.in. organizowanie zajęć
  fotograficzno-filmowych
  dla dzieci. Fot. Kinga Krzemińska.

8. edycja programu GLEN

 

Wystartowała rekrutacja do 8. edycji programu GLEN. Polska Akcja Humanitarna poszukuje trzech młodych osób, które odbędą staże w krajach globalnego Południa , a po powrocie zaangażują się w działania edukacyjne. Zgłoszenia można przesyłać do 8 stycznia 2012 roku.

 

 

GLEN to sieć 10 europejskich organizacji, które co roku umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej (między 21 a 30 rokiem życia) wyjazd na 3-miesięczne staże w afrykańskich i azjatyckich organizacjach pozarządowych. Przed wyjazdem uczestnicy przechodzą szkolenia z zakresu edukacji globalnej, a po powrocie do swoich krajów mają szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na każdy z projektów wyjeżdżają dwie lub trzy osoby (zazwyczaj jedna z Europy Zachodniej i jedna z Europy Środkowo-Wschodniej). Seminaria przygotowawcze odbywają się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem.

 

 

W 2012 roku PAH oferuje trzy projekty. Pierwszy odbędzie się w organizacji TanCraft w Tanzanii, która zajmuje się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. Zadaniem stażystów/stażystek będzie m.in. transfer wiedzy z zakresu zarządzania i pomoc w udoskonaleniu oferty zrzeszonych w TanCraft firm.

 

 

Drugi staż będzie miał miejsce w slumsie Mathare w stolicy Kenii. Uczestnicy pracować będą z podopiecznymi organizacji MYSA, z którymi przygotowywać i prowadzić będą zajęcia fotograficzno-filmowych. Pomogą także w dokumentowaniu i promocji wydarzeń MYSA.

 

 

Z kolei trzeci z proponowanych staży jest skierowany głównie dla osób zainteresowanych ochroną środowiska i systemami energii odnawialnej. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie rekomendacji dla etiopskiego rezerwatu Kafa w zakresie alternatywnych źródeł energii. Wszystko po to, aby powstrzymać wycinkę zagrożonych lasów i uratować dzikie uprawy kawy Arabica.

 

 

Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, a także zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

 

 

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz dokładne opisy projektów znajdują się na stronie: http://pah.org.pl/nasze-dzialania/133/glen.